PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář - současné podoby spirituality - RL031
Anglický název: Seminary - Forms of Spirituality
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RL014
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (11.06.2020)
Seminář uvádí do současných podob spirituality křesťanských tradic Západu i Východu. Nejedná se o přehledový
seminář, ale o sondy do konkrétních podob spirituality na základě čtení textů konkrétních autorů, ukázek spirituální
praxe a návštěv sakrálních prostor. Vybraná témata, osoby a faktory duchovního života 20. století budou
představena na základě systematicko-teologického uvažování a rovněž na základě spirituálních kořenů z Písma a
církevních otců. K vybraným tématům náleží např. současné podoby mystické a asketické tradice církve, soudobé
podoby mnišství a spirituální antropologie. Cílem semináře nebude pouze teoretická znalost základních témat, ale
rovněž i schopnost je vztáhnout k vlastní duchovní zkušenosti a zkušenosti církví.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (11.06.2020)

CLÉMENT, Olivier. Duchovní průvodce pro naši dobu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2010.

CLÉMENT, Olivier. Tělo pro smrt a pro slávu: malé uvedení do teopoetiky těla. Velehrad: Refugium, 2004.

CLÉMENT, Olivier. On human being: a spiritual anthropology. London: New City, c2000.

LOSSKIJ, Vladimir Nikolajevič. The mystical theology of the eastern church. Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press, 1998.

ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2004.

GILLET, Lev a KALLISTOS. The Jesus Prayer. Rev. ed. Crestwood, N.Y.: St. Vladimir's Seminary Press, 1987.

MOINE DE L'ÉGLISE D'ORIENT. Orthodox spirituality: an outline of the orthodox ascetical and mystical tradition. 3rd ed. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1987.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK