PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FP-Seminář filosofie - novověk - RL024
Anglický název: Philosophy Seminar
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Rozvrh LS   
Anotace -
Proseminář bude věnován četbě méně známého, o to však čtenářsky přístupnějšího textu Benedikta Spinozy Pojednání o nápravě rozumu. V tomto spise se Spinoza snaží odpovědět na otázku, jak správně používat rozum, abychom došli k pravému poznání, a tím vposled i k blaženosti.
Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (03.10.2022)
Literatura

Benedikt Spinoza, Pojednání o nápravě rozumu, Praha 2003.

Martin Hemelík, Spinoza, Olomouc 1996.

Martin Hemelík, Baruch Benedictus Spinoza doba, život a myšlenky novověkého filosofa, Praha 2006.

Nadler, Steven, "Baruch Spinoza", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = .

Garret, Don (ed.), The Cambridge Companion to Spinoza, Cambridge 1996.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (03.10.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je písemné vypracování kratší studie k některému z probíraných témat, v níž student prokáže, že je schopen základní práce s bibliografií a porozumění a interpretace textu.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (03.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK