PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekumenická eklesiologie - RL018
Anglický název: Ecumenical Ecclesiology
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. (29.03.2022)
Předmět Ekumenická eklesiologie (RL018) seznámí studenty se základními tématy nauky o církvi a srůznými přístupy k církvi z pohledu křesťanských tradic. Pozornost je věnována také otázce jednoty církve, tj. vybraným ekumenickým otázkám. Cílem předmětu je orientace v různých pojetích církve a v ekumenickém hnutí. Absolventi by měli být schopni se v tomto procesu orientovat a aktivně do něj vstoupit.

Předmět tvoří celek s předmětem Seminář - Ekumenická eklesiologie (RL035).

Sylabus:
1. Církev - úvod
2. Různá pojetí církve
3. Typologie církevních struktur
4. Ekumenismus - pojem a definice
5. Jednota a rozdělení církve, ekumenická motivace
6. Dějiny ekumenismu
7. Modlitba a duchovní ekumenismus
8. Křest
9. Večeře Páně / eucharistie
10. Duchovenská / ordinovaná služba
11. Smíšená manželství
12. Modely jednoty a cíl ekumenického hnutí

Další úkoly (v rámci předmětu Seminář - Ekumenická eklesiologie, RL035):
13. Různá pojetí církve II.
14. Církev: Na cestě ke společné vizi
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. (29.03.2022)

Povinná litertura:

-Pavel Filipi, Církev a církve, Brno: CDK, 2000.

Dále výběr 1-2 titulů z následujících knih:

-Pavel Filipi, Hostina chudých, Praha: Kalich, 1991.

-Pavel Filipi, Po ekumenickém chodníku, Praha: ČCE, 2008.

-Veli-Matti Kärkkäinen, An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical & global perspectives. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2002.

-Walter Kasper, Duchovní ekumenismus: Praktické podněty k jeho uskutečňování, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

-Peter Neuner, Ekumenická teologie. Praha: Vyšehrad, 2001.

-Peter Neuner - Paul Zulehner, Přijď království tvé: Praktické učení o církvi. Praha: Vyšehrad, 2015.

-Josef Smolík, Kristus a jeho lid: Praktická eklesiologie. Praha: OIKOYMENH, 1997.

Další materiály (většinou dostupné v moodle kurzu):

+vybrané dokumenty jednotlivých církví a ekumenické dohody a dokumenty

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. (27.09.2023)

Předmět je vyučován prostřednictvím moodle kurzu a konzultacemi s vyučujícím.

klíč k zápisu:

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. (28.03.2022)

Studenti průběžně vypracovávají zadané úkoly, referují o zadaných tématech a složí závěrečnou zkoušku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK