PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PTP-Křesťanská spiritualita - vývoj a podoby - RL014
Anglický název: Christian Spirituality
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.
Třída: povinný
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (06.05.2020)
Kurs uvádí do problematiky spirituality v kontextu dnešní pluralitní společnosti. Seznamuje se základními pojmy a
nejdůležitějšími dějinnými podobami, školami, představiteli a tématy křesťanského duchovního života. Při výkladu
se vychází vedle základních přehledových publikací i z duchovních textů konkrétních postav, z obrazového materiálu
i konkrétních ukázek duchovní praxe. Cílem kursu není pouze teoretická znalost základních témat, ale rovněž i
schopnost je vztáhnout k vlastní duchovní zkušenosti a zkušenosti církví.
Mezi základní témata kurzu patří:
1. Co je spiritualita/spirituality?
2. Vybraná témata z dějin křesťanské spirituality
3. Mnišský život
4. Mystická teologie
5. Spiritualita Východu
6. Křesťanský asketismus
7. Interpretace duchovních textů a tradic
8. Duchovní praxe
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (11.06.2020)

ALTRICHTER M. Spirituální teologie, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2017.

KOMENSKÝ J. A. Praxis pietatis čili jak se cvičit v pravé zbožnosti.

Ladislav KOPECKÝ (ed.) Praha: Kalich, 1992.

SHELDRAKE P. Spiritualita a historie: úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života. Brno: CDK, 2003.

ŠPIDLÍK T.: Spiritualita křesťanského východu a další svazky této řady (Modlitba, Mnišství, Ruská idea), Refugium.

McGRATH A., Křesťanská spiritualita, Volvox Globator, 2001.

BIANCHI. E.: Klíčové pojmy křesťanské spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. VENTURA V.: Spiritualita křesťanského mnišství, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově, 2010.

STANILOAE D.: Orthodox Spirituality: A Practical Guide for the Faithful and a DefinitiveManual for the Scholar, South Canaan, P.: St. Tikhon’s Seminary Press, 2002.

CLÉMENT O.: On Humman Being: A Spiritual Anthropology, New City, London, 2000.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Pavel Hošek, Ph.D. (29.10.2019)

účast na přednáškách, kolokvium na konci semestru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK