RP-Dialog a spolupráce mezi náboženskými tradicemi - RL013
Anglický název: Dialogue nad Cooperation among Religions
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETN8041
Vysvětlení: Hošek P., Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství.účast na přednáškách, kolokvium na konci semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
Třída: povinný
Rozvrh LS   
Anotace
V rámci tohoto semináře se studenti seznámí s konkrétními tématy a oblastmi mezináboženské interakce a
spolupráce vždy se zaměřením na konkrétní dvě náboženské tradice a jejich vztahy, interakci a kooperaci
(judaismus – křesťanství, křesťanství – islám, křesťanství – hinduismus, křesťanství – budhismus)

Tématický rozvrh / okruhy:
Mezináboženský dialog: úvod. Dialogický princip. Teologické předpoklady mezináboženského dialogu. Typy
dialogu. Dialog a zvěstování. Křesťanství a hinduismus v dialogu. Křesťanství a buddhismus v dialogu. Křesťanství
a judaismus v dialogu. Křesťanství a islám v dialogu.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Literatura

KÜNG H., Světový étos: projekt, Archa, Zlín, 1992.

Prohlášení ke světovému étosu: deklarace Parlamentu světových náboženství, CDK, Brno, 1997.

KÜNG H., Světový étos pro politiku a hospodářství, Vyšehrad, Praha 2000.

HOŠEK, P.: Na cestě k dialogu, Praha: Návrat domů, 2005.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Podmínky zakončení předmětu

účast na přednáškách, kolokvium na konci semestru

Poslední úprava: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)