PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RP-Sekty a nová náboženství v pluralitní společnosti - RL012
Anglický název: New Religious Movements
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Třída: povinný
Rozvrh LS   
Anotace

Studijní předmět uvádí problematiky nově vznikajících náboženství. Z hlediska religionistiky a sociologie
náboženství ukazuje nová náboženská hnutí (tzv. sekty) v interakci s okolní společností. Je to právě tato interakce,
která rozhodujícím způsobem ovlivňuje způsob vzniku nového náboženství, konflikty, jimiž prochází, i rychlost a
okolnosti procesu, který vede k začlenění tohoto nového mezi etablované, společensky přijímané náboženské
instituce. Znalost zákonitostí a mechanismů této interakce je nezbytná pro předcházení násilné podoby konfliktů,
pro prevenci vzniku jiných nežádoucích jevů a pro účinnou pomoc těm, kdo se cítí být těmito jevy znevýhodněni.
V předmětu je posluchač nejdříve uveden do kontextu náboženského života v pluralitní společnosti. Je definován
pojem „nové náboženské hnutí“, popsán obvyklý model jeho vzniku a proces denominalizace, v jehož průběhu je
nové hnutí začleňováno do okolní společnosti. Exkurs do sociální psychologie pomůže popsat mechanismy
konverze, a tak odmítnout lidové představy o „vymývání mozku“ apod. Pomocí sociální psychologie jsou vysvětleny
mechanismy oddanosti. Posluchači se dále seznamují s teorií charismatizace a s fenomény milenialismu a
náboženského etnocentrismu. Pak už jsou dobře připraveni k tomu, aby porozuměli konfliktům, které provázejí
proces denominalizace, jejich kategorizaci, možným řešením a dalším výstupům.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (06.05.2020)
Literatura
Cowan, D. E., Bromley, D. G. Sekty a nová náboženství. Praha: Grada, 2013, 224 s. ISBN 978-80-274-3163-6.
Vojtíšek, Z. Nová náboženství a násilí. Praha: Karolinum, 2017, 286 s. ISBN 978-80-246-2861-5.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (11.06.2020)
Podmínky zakončení předmětu

účast na přednáškách, kolokvium na konci semestru

Poslední úprava: Hošek Pavel, prof., Ph.D. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK