PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDP-Křesťanské konfesijní kultury - RL006
Anglický název: Christian Confessional Cultures
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Třída: povinný
Je neslučitelnost pro: RETN3004, RET3004
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (06.05.2020)
Kurs má studentům poskytnout orientaci v historickém vývoji křesťanské věrouky a způsobů, jimiž ovlivňovala a
ovlivňuje vyznání křesťanských církví i spirituální a etickou praxi jejich členů. Důraz přitom leží na dvou
komplementárních pólech: jednak na základech a prvcích, jež jsou mnoha či dokonce všem konfesijním směrům
křesťanství společné, jednak na jejich specifických rysech (alespoň v případě hlavních z těchto směrů: východního
pravoslaví, římského katolicismu a stěžejních typů protestantismu), z nichž vyplývá pestrobarevná bohatost
životních projevů křesťanstva. Oba tyto momenty a jistá logika historického vývoje, jíž jsou vzájemně spjaty, se
demonstrují na ilustrativním materiálu, jímž mohou být jak texty, tak i výtvarné a jiné symboly.


Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (11.06.2020)

SHELDRAKE Ph. A Brief History of Spirituality. Wiley-Blackwell, 2013, 262 p. ISBN 1118472357.

GONZÁLEZ J. L. A History of Christian Thought 1-3. Nashville: Abingdon Press, 1987 (vyd. 2.), 400 + 362 + 496 p. ISBN 0-687-17185-7.

SCHÜTTE H. Ekumenický katechismus 1-2. Praha: Vyšehrad 1999-2003, 258 + 220 s. ISBN 80-7021-267-5, 80-7021-667-0.

LOUTH A. Introducing Eastern Orthodox Theology. IVP Academic, 2013, 172 p. ISBN 9780830840458.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (24.10.2019)

Ústní zkouška, či v případě realisace kursu skrze RET3004 písemný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK