PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
EIP-Hermeneutika - RL004 (metody interpretace odborných textů)
Anglický název: Hermeneutics
Zajišťuje: Ekumenický institut (27-EI)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Mgr. Zdenko Širka, Th.D.
Třída: povinný
Je prerekvizitou pro: RL011
Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (08.03.2024)
Z důvodu nízké účasti v denní formě studia mají případní zájemci a případné zájemkyně možnost tento předmět absolvovat tento předmět v LS 2023/24 spolu se studenty kombinovaného studia. Viz rozvrh KS.

Cílem tohoto kursu je seznámit studenty se základy hermeneutiky jakožto teorie porozumění, ukázat jak se v
dějinách vyvíjela a naučit studenty interpretovat texty a umělecká díla z různých dob a různých žánrů, ukázat jak je
hermeneutika využívána ve výkladu kultury a sociální situace. Obsahem výuky jsou následující témata:
hermeneutika jako teorie porozumění; biblická a patristická hermeneutika; výklad Písma a obrazu; vztah Písma a
Tradice v různých konfesích; zrod moderní filosofické hermeneutiky; postmoderní kritika; hermeneutika kultury;
hermeneutika sociální situace

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (11.06.2020)

POKORNÝ, P. Hermeneutika jako teorie porozumění. Praha: Vyšehrad, 2005, 512 s., ISBN 9788070217795.

OEMING, M., Úvod do biblické hermeneutiky. Praha: Vyšehrad, 2001, 261 s., ISBN 80-7021-518-6.

BRECK, J., Scripture in Tradition: The Bible and Its Interpretation in the Orthodox Church. Crestwood: SVS, 2001, 238 s., ISBN 978-0881412260.

OUSPENSKY L. A LOSSKY, V., The Meaning of Icons, Crestwood 1999, 224s., ISBN 9780913836996.

CLÉMENT, O., On Human Being: A Spiritual Anthropology. London: New City, 2000, 205 s. ISBN 978-0904287721.

HEIDEGGER, M., Bytí a čas. Praha: Oikoumené, 2018, 488 s. ISBN 978-80-7298-048-3.

GADAMER, H. G., Pravda a metoda I: Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2020, 416 s. ISBN 978-80-87256-62-6.

RICOEUR, P., Úkol hermeneutiky: eseje o hermeneutice. Praha: Filosofia, 2004 44s., ISBN 9788070071854.

YOUNG, F., Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Peabody: Baker Academic, 2002, 352 s., ISBN 9780801048166.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK