RPV2-Světová náboženství: mezináboženské vztahy - RETN8041
Anglický název: World religions
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Rozvrh LS   
Anotace
V tomto kurzu se studenti seznámí s nejdůležitějšími poznatky ohledně minulých a současných podob světových
náboženských tradic, které spolu utvářejí náboženskou situaci současného světa, rozhodující důraz bude kladen
na možnosti a úskalí mezináboženských vztahů, podoby interakce a koexistence mezi stoupenci jednotlivých
světových náboženství tam, kde se setkávají v každodenním životě.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Literatura

Boublík V., Teologie mimokřesťanských náboženství, Karmelitánské nakl., Kostelní vydří, 2000

Hošek P., Na cestě k dialogu, Návrat domů, Praha, 2005

Červenková Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu, karolinum, Praha, 2018

Červenková D., Katolický pohled na náboženskou pluralitu, Karolinum, Praha, 2016

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (14.09.2022)