PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofie - 2. souborná zkouška - RETN7200
Anglický název: Philosophy - Second Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RET7200
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Neslučitelnost : RET7206
Prerekvizity : RETN7021
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Druhá souborná zkouška zahrnuje examinaci ze všech dílčích předmětů disciplíny, jak si je studující osvojovali při
přednáškách a seminářích tak, aby byly ověřeny znalosti a dovednosti studentů v rámci komplexu dané disciplíny.
Druhá souborná zkouška se hlouběji zaměřuje na pokantovskou a moderní filosofii. Zkušební otázky a výběr
příslušné literatury je zveřejňován aktuálně na stránkách katedry. Zkouška předpokládá důkladnou individuální
přípravu.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literatura

Literatura ke zkoušce a podrobnější pokyny jsou zveřejňované aktuálně na webových stránkách katedry:

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK