PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FPV1-Filosofie 2 - RETN7032
Anglický název: Philosophy 2
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (25.09.2023)
Přednáška přináší přehled o filosofii tzv. německého idealismu, se zvláštním zaměřením na jeho propojení s teologií. Bude věnována dílu I. Kanta, J. G. Fichta, F. W. J. Schellinga, G. W. F. Hegela a F. D. E. Schleiermachera.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK