FP-Proseminář filosofie - RETN7011
Anglický název: Philosophy Seminar 1
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Záměnnost : RBAKEVT0
Je prerekvizitou pro: RETN7100
Rozvrh ZS   
Anotace -
Epikurejství
jako terapie proti strachu z bohů
(seminář z filosofie)
Lenka Karfíková
ZS 2023/24
Epikurejství nemá mezi křesťany nejlepší pověst: tato filosofie nevěřila, že bohové zasahují do chodu světa, a všechno se snažila vysvětlit mechanickým pohybem atomů v prázdnu. Její velkou snahou bylo zbavit lidi strachu z bohů a také ze smrti, která se nás přece netýká, protože po smrti z nás jako individualit už nic nezbývá. Nejvyšší hodnotou byla pro epikurejce slast, život zbavený bolesti a starostí v kruhu přátel bez podílu na politice. Proto se na jejich hlavu snesla v dějinách filosofie velká kritika a nemenší množství pomluv lidové fantazie. Co opravdu učili antičtí epikurejci, s jejichž zástupci apoštol Pavel diskutoval v Athénách (Sk 17,18)? V semináři budeme číst Epikurovy texty, jak je uchoval Diogenés Laertský, dále Lucretiovu naučnou báseň O přírodě a konečně Ciceronova polemická svědectví o této pozoruhodné filosofii, která chtěla být především terapií a výchovou ke šťastnému životu. Klíč v moodle: antika
Poslední úprava: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (03.10.2023)
Literatura

Texty čtené v semináři:

·         Diogenes Laertský, Životy, názory a výroky proslulých filosofů, přel. A. Kolář, Pelhřimov 21995.

·         Život a učení filosofa Epikura, přel. J. Ludvíkovský, Praha 1952.

·         Lucretius Carus, Titus, O přírodě, přel. J. Kolář a B. Ryba, Praha 1948; přel. J. Nováková, Praha 21971.

·         Cicero, Marcus Tullius, O přirozenosti bohů, I, přel. A. Kolář, Praha 1948.

·         Cicero, Marcus Tullius, O nejvyšším dobru a zlu, I-II, přel. V. Bahník, in: Antická próza, 8 (Dialog a satira), Praha 1977.

 

Literatura

·         A. Long, Hellénistická filosofie: Stoikové, epikurejci, skeptikové, Praha 2003, 29-101.

·         A.-J. Festugière, Epikúros a jeho bohové, Praha 1996.

·         J. Brunschwig – D. Sedley, Hellenistic Philosophy, in: D. Sedley (vyd.), The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy, Cambridge 2003, 151-183.

·         P.-M. Morel, Epicureanism, in: M. L. Gill – P. Pellegrin (vyd.), Blackwell Companions to Philosophy: A Companion to Ancient Philosophy, Malden –  Oxford 2006, 486-504.

·         J. Warren (vyd.), The Cambridge Companion to Epicureanism, Cambridge 2009.

·         S. Gillespie – Ph. Hardie (vyd.), The Cambridge Companion to Lucretius, Cambridge 2007.

Poslední úprava: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet lze získat pravidelnou aktivní účastí v semináři a zpracováním referátu na některé téma epikurejské filosofie. Seminární práce musí mít vhodný název, v úvodu stanovit téma, otázku a metodu, výklad rozdělit do kapitol s příhodnými nadpisy, v závěru shrnout výsledky. Nesmí chybět seznam užité literatury, na niž je třeba průběžně odkazovat v poznámkách. V práci je třeba užít (i) příslušnou kapitolu z českých knih A. Long, Hellénistická filosofie, resp. A.-J. Festugière, Epikúros a jeho bohové, (ii) aspoň jeden primární text v českém překladu, (iii) aspoň jednu cizojazyčnou studii (viz bibliografie). Témata referátů:

·         Hellenistická filosofie, Epikurův život a dílo

·         Teorie poznání

·         Struktura věcí, pohyb atomů

·         Epikurovi bohové

·         Duše a duševní pochody

·         Svoboda jednání, spravedlnost a přátelství

·         Slast a blaženost

Poslední úprava: Karfíková Lenka, prof., Dr. theol. (30.09.2023)