PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
PTPV2-Praktická znalost ekumenismu - RETN60415
Anglický název: Practical Knowledge of Ecumenism
Zajišťuje: Katedra praktické teologie (27-PT)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Neslučitelnost : RDI1203
Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. (10.02.2023)
Cílem kurzu je uvedení do problematiky ekumenismu ve světě i v České republice. Studentky a studenti budou seznámeni s pojmem a dějinami ekumenismu, ekumenickými organizacemi, různými pojetími církve a vybranými otázkami ekumenické teologie. Na základě získaných znalostí by měli získat vhled do problematiky a měli by být schopni aktivně a poučeně se podílet na ekumenických aktivitách v rámci církví.

Sylabus:
1. Ekumenismus - pojem a definice
2. Církev
3. Jednota a rozdělení církve, ekumenická motivace
4. Různá pojetí církve
5. Typologie církevních struktur
6. Dějiny ekumenismu
7. Modlitba a duchovní ekumenismus
8. Křest
9. Večeře Páně / eucharistie
10. Duchovenská / ordinovaná služba
11. Smíšená manželství
12. Modely jednoty a cíl ekumenického hnutí
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. (10.02.2023)

Základní literatura

-Pavel Filipi, Církev a církve, Brno: CDK, 2000.

-Pavel Filipi, Hostina chudých, Praha: Kalich, 1991.

-Pavel Filipi, Po ekumenickém chodníku, Praha: ČCE, 2008.

-Veli-Matti Kärkkäinen, An introduction to ecclesiology : ecumenical, historical & global perspectives. Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2002.

-Walter Kasper, Duchovní ekumenismus: Praktické podněty k jeho uskutečňování, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.

-Peter Neuner, Ekumenická teologie. Praha: Vyšehrad, 2001.

+vybrané dokumenty jednotlivých církví a ekumenické dohody a dokumenty

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. (06.03.2024)

Materiály k výuce jsou k dispozici v moodle kurzu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=1000

Klíč k zápisu/heslo: ekumena24

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D. (10.02.2023)

K úspěšnému zakončení předmětu se vyžaduje aktivní účast na přednáškách a složení závěrečného zápočtového testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK