PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDPV2-Dějiny evropského křesťanství - RETN3041
Anglický název: History of the European Reformation
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Je prerekvizitou pro: RETN3100
Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (16.05.2022)
Kurs má studentům sloužit k prohlubování znalostí evropských církevních dějin a dějin teologie, nabývaných
samostatným studiem učebnic a další literatury. Proto se neomezuje na přehled dějepisné látky od počátků po
novou a nejnovější dobu, ale podle možností se blíží spíše badatelské přednášce, jež pomocí hlubších sondáží
pomáhá na konkrétních příkladech vnikat i do detailů obecné problematiky uchopení a výkladu historických
pramenů a do současné odborné debaty.
Konkrétní témata se tudíž obměňují a mohou být volena z různých faset i epoch církevních dějin (vyloučeny nejsou
ani tuzemské dějiny, pokud je uplatněna komparativní perspektiva). Přednostní význam ovšem mají následující
okruhy:
a) Tzv. stará církev jakožto společný základ vývoje křesťanství ve všech jeho větvích (a působení patristické tradice
v pozdějších dějinách).
b) Reformace jakožto určující obratník ve vývoji křesťanských církví evropského západu a směrodatné východisko
protestantismu.
c) Novověký vývoj jakožto genese aktuálního stavu křesťanství.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr. (06.02.2024)

Seznamit se s vývojem křesťanství v 19. a 20. století: křesťanské církve a teologie v čase sekularizace, modernity, politických ideologií a transformace společnosti.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (16.05.2022)

Říčan R. - Molnár A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008, vyd. 3., 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

Rapp F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.

Říčan R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA, 1948, 412 s.

Molnár A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007, vyd. 2., 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

Metody výuky
Poslední úprava: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr. (06.02.2024)

Přednáška, cvíčení

Sylabus
Poslední úprava: Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr. (06.02.2024)

 .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK