PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDPV2-Česká reformace - RETN3032 (Základní pojmy)
Anglický název: Czech Reformation
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Je prerekvizitou pro: RETN3200
Rozvrh ZS   
Anotace
Kurs má studentům sloužit k prohlubování znalostí tuzemských církevních dějin a dějin teologie, nabývaných
samostatným studiem učebnic a další literatury, a jejich situování do rámce dějin evropských a světových. Proto se
neomezuje na přehled dějepisné látky od christianisace českých zemí po současnost, ale podle možností se blíží
spíše badatelské přednášce, jež pomocí hlubších sondáží pomáhá na konkrétních příkladech vnikat i do detailů
obecné problematiky uchopení a výkladu historických pramenů a do současné odborné debaty.
Konkrétní témata se tudíž obměňují a mohou být volena z různých faset i epoch církevních dějin (bez omezení na
národní dějiny, s nimiž by však přece jen měla nějakým způsobem souviset a přispívat k jejich pochopení).
Přednostní význam ale mají následující okruhy:
a) Husitství a reformace, česká a evropská reformace, působení reformačních tradic v dalším dějinném vývoji.
b) Procesy christianisace, dobových adaptací křesťanství na dobu a prostředí a sekularisace.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literatura

FILIPI P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

OPOČENSKÝ, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 1921 (vyd. 2.), 88 s.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Metody výuky

přednáška

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná presence,v případě většího počtu absencí přistupuje dodatečná písemná práce, dokládající, že si student doplnil znalosti zmeškané látky.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK