PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDP-Přehled dějin dogmatu - RETN3004
Anglický název: History of Christian Doctrine
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Neslučitelnost : RL006
Záměnnost : RBAKEVT0, RETD3004, RETK3004
Je prerekvizitou pro: RETN3011
Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.07.2021)
Úvodový kurs, poskytující definici dílčí disciplíny dějin dogmatu a představující její látku od počátků po současnost,
se zřetelem ke všem hlavním větvím křesťanství.
Cílem je
a) seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu
b) kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem
křesťanství
c) poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.
Hlavní probíraná témata:
1. Pojem dogmatu.
2. Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve; starokřesťanská symbola.
3. Ekumenické koncily; trojiční zápasy a učení; christologické otázky; spor o ikony.
4. Středověké koncily; vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.
5. Příčiny reformace; učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s
pelagianismem.
6. Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně; vyznavačské spisy protestantismu.
7. Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.07.2021)

Seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu.

Kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem křesťanství.

Poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (26.09.2023)

LOHSE B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 248 s. ISBN 80-86498-04-2

Rudolf Říčan a j.: Čtyři vyznání (Vyznání Augsburské, Bratrské, Helvetské a České - Se čtyřmi vyznáními staré církve a se Čtyřmi články pražskými). Praha: KEBF, 1951; případně též: Kniha svornosti. Praha: Kalich, 2006.

K dalšímu výběru:
MOLNÁR A. Pohyb teologického myšlení. Praha: Kalich, 1982, 440 s. Skriptum KEBF.
HARNACK A. Dějiny dogmatu. Praha: Kalich, 1974, VIII+372+XIV s. Skriptum KEBF.
LANE T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1996, 288 s. ISBN 80-85495-47-X.
BERKHOF L. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003, 238 s. ISBN 80-7255-077-2.
.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (02.09.2021)

Přednáška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.07.2021)

Hlavní probíraná témata:

1. Pojem dogmatu.

2. Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve; starokřesťanská symbola.

3. Ekumenické koncily; trojiční zápasy a učení; christologické otázky; spor o ikony.

4. Středověké koncily; vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.

5. Příčiny reformace; učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s pelagianismem.

6. Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně; vyznavačské spisy protestantismu.

7. Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (15.07.2021)

Úspěšné složení závěrečného testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK