PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZPV1-Teologie a exegeze Starého zákona 2 - RETN1032
Anglický název: Theology and Exegesis of the Old Testament 2
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=787
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Prerekvizity : RETN9301
Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (13.10.2022)
Předmět RETKN1032 -- Teologie a exegeze Starého zákona -- je povinným předmětem pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Evangelická teologie v kombinované formě.
Vyučuje se vždy v zimním semestru.
Volně souvisí s předmětem RETKN1021 Seminář Starého zákona, který se vyučuje v bezprostředně následujícím letním semestru.
Předměty se obvykle vypisují jednou za dva roky -- střídavě s obdobnými předměty Katedry Nového zákona.
Kombinací forem přednášky a cvičení si studenti postupně osvojují zásady a postupy odborné práce v biblistice – analýzu starozákonních biblických textů v jejich literárním a kulturně-historickém kontextu, různé metody jejich výkladu a interpretace, jakož i postupy kritického vyhodnocení dosavadní interpretační tradice v její pluralitní a dějinně kontextuální podobě.
Od studentů se očekává zapojení znalostí a dovedností, které patří k látce souborné zkoušky ze starozákonní biblistiky v závěru bakalářského studia SP Evangelická teologie. Na každou lekci se očekává průběžná příprava
probíraných textů, studium doporučené literatury, zpracování dílčích rozborů či výkladů a vypracování vlastních interpretačních podnětů k probíraným textům.
Získání zápočtu je podmíněno přijetím písemné práce (paperu o rozsahu 5-8 normostran) k jednomu z dílčích témat či textů, které byly probírány v daném semestru.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (22.06.2021)

BARR, James. The Concept of Biblical Theology. An Old Testament Perspective . Minneapolis: Fortress Press, 1999. 715 s. ISBN 0-8006-3191-9.

BRUEGGEMANN, Walter. Bible a postmoderní představivost: Písmo jako scénář života . Praha: Vyšehrad, 2016. 162 s. ISBN 978-80-7429-651-2.

GERSTENBERGER, Erhard S. Theologies in the Old Testament. Minneapolis: Fortress Press, 2002. 288 s. ISBN 0800634659 (in German: Theologien im Alten Testament: Pluralität und Synkretismus alttestament­lichen Gottesglaubens. Stuttgart: Kohlhammer, 2001. 270 s. ISBN 3-17-015974-7).

HAYES, John Haralson (General Editor). Dictionary of Biblical Interpretation. Nashville: Abingdon Press, 1999. 2 vols. ISBN 0-687-05531-8.

MOBERLY, R. Walter L. Old Testament Theology: Reading the Hebrew Bible as Christian Scripture . Ada: Baker Academic, 2013. 352 s. ISBN 978-1441243096.

OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.

PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.

ROGERSON, John W. A Theology of the Old Testament: Cultural memory, communication and being human . Minneapolis: Fortress Press, 2010. 214 s. ISBN 978-0800697150.

RÖMER, Thomas. The Invention of God . Cambridge: Harvard University Press, 2015. 320 s. ISBN 9780674504974.

SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.

SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. 391 s. ISBN 978-80-7429-353-5.

edice Český ekumenický komentář ke Starému zákonu. Praha: Česká biblická společnost 2016nn.

Studijní opory
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (13.10.2022)

Předmět má vytvořen kurz na portálu moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=787

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (22.06.2021)

Absolvování předmětu se potvrzuje zápočtem. Jeho získání je podmíněno přijetím písemné práce (paperu o rozsahu 5-8 normostran) k jednomu z dílčích témat či textů, které v daném semestru patří k probírané látce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK