PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Proseminář Starého zákona - RETN1011
Anglický název: Old Testament Seminar 1
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Prerekvizity : RETN1010
Záměnnost : RBAKEVT0
Je prerekvizitou pro: RETN1100
Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (15.02.2023)
Cílem předmětu je zvládnutí metodiky biblické exegeze, tedy samostatné analýzy biblických textů. Tyto texty jsou společně rozebírány nejprve po jazykové a dále pak obsahové stránce. Součástí předmětu je uvedení do jednotlivých exegetických „škol“, přístupů a směrů s pomocí odpovídající referenční literatury (obecně historicko-kritická metoda a jednotlivé její 'školy', strukturální analýza, reader-response criticism, feministická exegeze, sociálně-kritická analýza ad.).
Literatura
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (15.02.2023)

John BARTON, Reading the Old Testament, Method in Biblical Study, London 1984 /1996, 2. vyd.
Georg FOHRER et al. Exegese des Alten Testaments, Heidelberg 1983, 4. vyd.
John HAYES, Biblical Exegesis, Westminster Press 1990.
Sigfried KREUZER, Dietrich VIEWEGER (vyd.), Proseminar I: Altes Testament, Ein Arbeitsbuch, Stuttgart 1998.
Manfred OEMING, Úvod do biblické hermeneutiky, Vyšehrad, Praha 2001.
Martin PRUDKÝ et al., Obtížné oddíly Předních proroků, Kostelní Vydří 2013.
Hans UTZSCHNEIDER, Ark NITSCHE, Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh 2001.

Studijní opory
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (15.02.2023)

Na výukovém portálu je příslušný kurz: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=30

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (15.02.2023)

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím. Příprava a přednes referátů k jednotlivým exegetickým „školám“ a jejich metodám. Závěrečná seminární práce, v níž je jeden ze zadaných biblických oddílů přeložen z antických jazyků (hebrejštiny a řečtiny), komplexně exegeticky analyzován a opatřen podrobným výkladovým komentářem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK