PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Hebrejština - kurzorická četba - RETN1010
Anglický název: Hebrew - Advanced reading
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=34
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Prerekvizity : RETN9301
Je prerekvizitou pro: RETN1011
Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)
Jednosemestrové dvouhodinové cvičení, jehož cílem je prohloubit jazykovou kompetenci v biblické hebrejštině (zejména v oblasti syntaxe a stylistiky), hlouběji se obeznámit se svérá­zem biblických textů v jejich žánrové rozmanitosti a osvojit si základy odborné práce s biblickým textem (verze textu, textová kritika, základní nástroje analýzy, literatura).
Vypisuje se vždy v zimním semestru. Vstupním předpokladem je zkouška z biblické hebrejštiny; uzavřeno zápočtem. Navazuje proseminář.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha 2014.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha 1997.

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1990 (popř. další vydání)

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma 1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

BibleWorks for Windows, version 7 nebo vyšší nebo obdobné databáze pro analytickou práci s orig. texty.

Studijní opory
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (12.10.2023)

Kurs na výukovém portálu moodle: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=34

Klíč: Abram

Předpokládá se fyzická prezenční účast při výuce. Na individuální žádost je možné zřídit pro konkrétní hodiny videokonferenci, link: https://cesnet.zoom.us/j/91836304069

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím a vypracování překladů biblických oddílů podle zadané metodiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK