PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RP-Seminář religionistiky - RETKN8021
Anglický název: Religious Studies Seminar 2
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, --- [HS]
letní s.:0/12, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-433.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
Třída: povinný
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace

V tomto semináři budou studenti společně číst a komentovat konkrétní zvolený posvátný text (Korán, výbor
chasidských příběhů atd.) a prostřednictvím seminárních diskusí si osvojovat základní interpretační a
hermeneutické dovednosti v práci s pramenným náboženským textem a s využitím relevantních pomůcek a
sekundární literatury.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Literatura

Korán, Academia, Praha, 2003

Bhagavadgíta, Odeon, Praha, 1976

BUBER, M., Chasidská vyprávění, Kalich, Praha, 2002

ANTALÍK, D., Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Oikumene, Praha, 2005

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=571

Přístup pro hosty: "religionistika"

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK