PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RP-Proseminář religionistiky - RETKN8011
Anglický název: Religious Studies Seminar 1
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, --- [HS]
letní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-244.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. Mgr. Pavol Bargár, Ph.D.
Třída: povinný
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
V rámci tohoto kurzu si studenti osvojí základní dovednosti religionistické práce s konkrétním religionistickým
textem (jako například R. Otto, Posvátno, M. Eliade, Posvátné a profánní atd.), který představuje základní
východisko seminárních diskuzí. Studenti budou společně číst a komentovat tento text s využitím relevantní
odborné literatury a sekundárních zdrojů, diskutujících přínos a případné slabiny zvoleného religionistického textu.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Literatura

OTTO R., Posvátno, Vyšehrad, Praha, 1998

ELIADE M., Posvátné a profánní, Oikumene, Praha, 2006

ANTALÍK D., Jak srovnávat nesrovnatelné. Strategie mezináboženské komparace, Oikumene, Praha, 2005

HELLER J., MRÁZEK M., Nástin religionistiky. Uvedení do vědy o náboženstvích, Kalich, Praha, 2004

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Metody výuky

Přednáška s uvedením do kurzů v rámci Moodle. Dále konzultace, písemné práce.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=192

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=317

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (15.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK