PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofie - 1. souborná zkouška - RETKN7100
Anglický název: Philosophy - First Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Neslučitelnost : RET7106
Prerekvizity : RETKN7011
Záměnnost : RBAKEVT0
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Podmínkou první souborné zkoušky je složený test z úvodu do filosofie, zápočet z prosemináře a účast na
nejméně jedné přednášce z filosofie.
Ke zkoušce si student/ka připraví alespoň tři tituly vlastní četby z filosofické literatury dle vlastní volby. Doporučuje
se, aby vybrané tituly pokrývaly časová období starověk-středověk-novověk (do Kanta včetně). U zkoušky se dále
předpokládá znalost základních systematických a historických témat dle přiložených okruhů. Systematická témata
jsou probírána v úvodu, historická lze nastudovat z doporučených učebnic (za standard byla vybrána řada učebnic
dějin filosofie z nakladatelství Olomouc, ne však v plném rozsahu, ale výběrově podle otázek ke zkoušce).
Vlastní zkouška se bude sestávat ze dvou otázek ze systematického a historického okruhu a z jedné otázky k četbě
(zvolené knihy prosíme přinést s sebou).

Otázky:

1. Chronologie a epochy evropského myšlení a jejich hlavní filosofické problémy
2. Presokratici
3. Platon
4. Aristoteles
5. Stoa, epikureismus, dějiny platonismu
6. Patristika (Origenes, Kappadočané, Augustin, Boethius, Dionysius, Eriugena)
7. Scholastika (Anselm, Abaelard, školy 12. století, Tomáš Akvinský, Duns Scotus, Vilém Ockham)
8. Britský empirismus, Bacon, Locke, Berkeley, Hume
9. Racionalismus, Descartes, Spinoza, Leibniz
10. Osvícenství – anglické, francouzské, německé
11. Kant – teoretická a praktická filosofie
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Literatura

Literatura ke zkoušce a podrobnější pokyny jsou zveřejňované aktuálně na webových stránkách katedry:

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Studijní opory

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-501.html

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK