PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FPV1-Filosofie 1 - RETKN7031
Anglický název: Philosophy 1
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETK7002
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Prerekvizity : RETKN7001
Je prerekvizitou pro: RETKN7011
Rozvrh ZS   
Anotace

Přednáška má uvést posluchače do klíčových problémů novověké filosofie. Nejedná se o souvislý výklad dějin
filosofie, potřebný historický materiál získá posluchač z běžných učebnic. Přednáška má naopak napomoci
posluchači k hlubšímu pochopení obtížnějších otázek a dovést ho k četbě vlastních filosofických textů. Pozornost je
především věnována otázkám důležitým pro vývoj evangelické teologie (zvl. Kantovi a německému idealismu).
Přednáška má formu repetitoria, tj. opakování či přípravy na 1. a 2. soubornou zkoušku z filosofie.

Struktura předmětu:
1) I. Kant: teoretická filosofie
2) I. Kant: praktická filosofie
3) I. Kant: filosofie náboženství
4) J. G. Fichte: základní myšlenka spekulace
5) J. G. Fichte: pozdní filosofie
6) F. W. J. Schelling: filosofie přírody a identity
7) F. W. J. Schelling: filosofie svobody
8) F. D. E. Schleiermacher: Promluvy o náboženství
9) G. W. F. Hegel: základní rozvrh
10) G. W. F. Hegel: filosofie dějin
11) G. W. F. Hegel: filosofie náboženství
12) F. D. E. Schleiermacher: Věrouka
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Literatura

CORETH, Emerich a Harald SCHÖNDORF. Filosofie 17. a 18. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-119-5.

CORETH, Emerich, Peter EHLEN a Josef SCHMIDT. Filosofie 19. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. ISBN 80-7182-157-8.

RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. Praha: OIKOYMENH, 2004, II, Od Newtona po Rousseaua. ISBN 80-7298-109-9.

RÖD, Wolfgang. Německá klasická filosofie. Praha: OIKOYMENH, 2015, I, Od Kanta k Schopenhauerovi. ISBN 978-80-7298-200-4.

JAESCHKE, Walter a Andreas ARNDT. Německá klasická filosofie. Praha: OIKOYMENH, 2016, II, Od Fichta po Hegela. ISBN 978-80-7298-199-1.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Metody výuky

Na moodlu jsou vystavena excerpta přednášek, úryvky textů jednotlivých autorů spolu s pokyny k jejich výkladu.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=506

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK