PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FP-Proseminář filosofie - RETKN7011
Anglický název: Philosophy Seminar 1
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Prerekvizity : RETKN7031
Záměnnost : RBAKEVT0
Je prerekvizitou pro: RETKN7100
Rozvrh LS   
Anotace -
Augustin a Freud k tématu libido
Lenka Karfíková - Ivanna Dovhoruk
proseminář z filosofie


Proseminář bude v ZS 2020/21 veden on-line (via Zoom)
Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/95146968735?pwd=UW5BcUlwOU1OZGVhN0pmWXNQVUd1dz09

Meeting ID: 951 4696 8735
Passcode: 257994


Proseminář je určen ke kurzorické četbě základních textů klasické antické, křesťanské nebo novověké filosofie.
Zvláštní důraz je kladen na četbu nebo alespoň komparaci textu v jazyce originálu (zpravidla řečtina, latina,
němčina, francouzština). Studenti mají být uvedeni do zásad práce v semináři a osvojit si základní metody výkladu
filosofického textu. Předpokládá se rámcová znalost dějin filosofie (antické, středověké a novověké) a na příkladu
jednoho autora a jednoho textu se má student analogicky naučit pracovat s texty dalších filosofů. Podmínkou
udělení zápočtu je písemné vypracování kratší studie k některému z probíraných témat, v níž student prokáže, že
je schopen základní práce s bibliografií a porozumění a interpretace textu.

Texty čtené v prosemináři (2020/21):
Augustin: De civitate Dei
Sigmund Freud: Totem a Tabu; Psychologie masy a analýza já; Časové poznámky o válce a smrti; Proč válka?; • Nespokojenost v kultuře
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Literatura

Augustin: De civitate Dei

 1. Kniha XI: Založení dvou protikladných obcí (civitas Dei et civitas terrena)

  • Kapitoly: 9; 11; 13; 15; 17-20; 33.

 2. Kniha XII: Přilnutí k Bohu a původ zlé vůle (adhaerere deo et voluntas mala)

  • Kapitoly: 1-3; 6-9; [21, (22), (24)]

 3. Kniha XIII: Augustinovo pojetí smrti (origo ac propago mortis humanae )

  • Kapitoly: 4-12, 15

 4. Kniha XIV: Událost pádu (superbia et inobedientia)

  • Kapitoly: 1-4; (12) 13-16; 17-26; 28

 5. Kniha XV: Jak je lidská rasa rozdělená do dvou obcí (generatio et regeneratio)

  • Kapitoly: 1-6; 16-18, (srv. 20,22) 

 6. Kniha XIX: Společenské uspořádaní, panství a rabství ve světě (pax aeterna)

  • Kapitoly: 5, 8; 10, 12-17; 25-28

 

Sigmund Freud

 • Totem a tabu (vznik lidské kultury/lidských dějin)

Totem und Tabu, GW, bd 9

Část II, kap. 4; Část IV, kap. 3-7; cca 28 stran v českém překladu

 • Psychologie masy a analýza já (společenské a politické uspořádání)

Massenpsychologie und Ich-Analyse, GW, bd 13

Kapitoly 4 – 8, 11;[1] cca 30 stran v českém překladu

 • Časové poznámky o válce a smrti (kulturní způsobilost a sociální pudy)

Zeitgemäßes über Krieg und Tod, GW, bd 10

Celý spis; cca 25 stran v českém překladu

Proč válka? (soudružnost společenství a války)

Warum Kreig?, GW, bd 16

Celý spis; cca 10 stran v českém překladu

 • Nespokojenost v kultuře (kritika kultury)

Das Unbehagen in der Kultur, GW, bd 14

Kapitoly 2-5; cca 35 stran textu v českém překladu

 

 [1] (příp. 9-10)

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Metody výuky

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/95146968735?pwd=UW5BcUlwOU1OZGVhN0pmWXNQVUd1dz09

Meeting ID: 951 4696 8735
Passcode: 257994

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je písemné vypracování kratší studie k některému z probíraných témat, v níž student prokáže, že je schopen základní práce s bibliografií a porozumění a interpretace textu.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK