PTPV2-Praktická znalost ekumenismu - RETKN60415
Anglický název: Practical Knowledge of Ecumenism
Zajišťuje: Katedra praktické teologie (27-PT)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Neslučitelnost : RDI1203
Rozvrh   
Anotace
Úvod do problematiky ekumenismu ve světě i v České republice. Dějiny ekumenismu, ekumenické instituce, vybraná témata ekumenických dialogů a některé dokumenty.

V době omezení bude výuka probíhat online v uvedeném termínu na adrese: https://cuni-cz.zoom.us/j/3706845314
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (24.05.2022)
Literatura
FILIPI, Pavel: Církev a církve. Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno, CDK 2000.
 
NEUNER, Peter: Ekumenická teologie. Hledání jednoty křesťanských církví. Praha, Vyšehrad 2001.

LOSSKY, Nicholas (ed): Dictionary of Ecumenical Movement. WCC Publications. Geneva 1991. (2. vydání 2003)

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (24.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu

K úspěšnému zakončení předmětu se vyžaduje aktivní účast na přednáškách a složení závěrečného zápočtového testu.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (24.05.2022)