Historická teologie - 1. souborná zkouška - RETKN3100
Anglický název: Historical Theology - First Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-328.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
doc. Ota Halama, Th.D.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Prerekvizity : RETKN3004, RETKN3031, RETKN3041
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Zkouška má prokázat znalost světových církevních dějin a dějin dogmatu, od jejich počátků po novou dobu, a
nezbytnou míru porozumění jejich specifikům a souvislostem jednak vnitřním, jednak s ostatními teologickými
disciplínami. Vedle návštěvy přednášek, prosemináře a příp. cvičení předpokládá důkladné individuální studium
povinné i doporučené literatury.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (08.07.2022)
Literatura -

ŘÍČAN R. - MOLNÁR A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008 (3. vyd.), 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

RAPP F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.

ŘÍČAN R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA ,1948, 412 s.

MOLNÁR A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007 (2. vyd.), 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

LOHSE B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003, 248 s. ISBN 80-86498-04-2.

MOLNÁR A. Uvedení do patristiky. Praha: Kalich, 1962, 72 s. Skriptum KEBF.

ŠMELHAUS V. Řecká patrologie. Praha: Kalich, 1972, 278 s. Skriptum KEBF.

CHADWICK H. Augustinus. In Hare R. M. a j., Zakladatelé myšlení. Praha: Svoboda, 1994, s. 203-313. ISBN 80-205-0363-3.

PIEPER J. Scholastika. Praha: Vyšehrad, 1993, 148 s. ISBN 80-7021-131-8.

PIEPER J. Tomáš Akvinský. Praha: Vyšehrad 1997, 160 s. ISBN 80-7021-224-1.

ŘÍČAN R. (ed.), Čtyři vyznání. Praha 1951, 414 s.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (08.07.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Znalosti odpovídající předepsané literatuře a fakultní výuce předmětu, s potřebným porozuměním souvislostem.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (08.07.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Znalosti odpovídající předepsané literatuře a fakultní výuce předmětu, s potřebným porozuměním souvislostem.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (08.07.2022)