PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDPV2-Česká reformace - RETKN3032
Anglický název: Czech Reformation
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN3021
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Třída: povinně volitelný
Je prerekvizitou pro: RETKN3200
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (02.09.2021)
Kurs má studentům poskytovat vodítka a logickou osu při samostatném studiu učebnic a další literatury k dějinám křesťanství v Českých zemích od jeho počátků po práh současnosti. Upozorňuje proto na thematické okruhy, jimž se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost, a na nabízející se pramenné zdroje.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

FILIPI P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

OPOČENSKÝ, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 1921 (vyd. 2.), 88 s.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (21.06.2021)

V případě potřeby konsultace (též přes výukový portál).

Studijní opory
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (25.08.2021)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=771

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (02.09.2021)

Splnění dílčích úkolů a složení závěrečného testu na výukovém portále.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK