PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDPV1-Historická teologie 1 - RETKN3031
Anglický název: Historical Theology 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN3011
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Je prerekvizitou pro: RETKN3100
Rozvrh ZS   
Anotace -
Kurs má studentům poskytovat vodítka a logickou osu při samostatném studiu učebnic a další literatury ke světovým (především evropským) církevním dějinám a dějinám teologie. Upozorňuje proto na tématické okruhy, jimž se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost, příp. i na nabízející se pramenné zdroje. Vedle průběhu dějin křesťanství od jeho počátků po práh současnosti je důraz kladen také na metodické předpoklady historické práce.
Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (03.09.2022)
Literatura

Říčan R. - Molnár A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008( 3. vyd.), 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.
Rapp F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.
Říčan R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA ,1948, 412 s.
Molnár A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007 (2. vyd.), 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (26.09.2023)
Studijní opory

2022/23: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=889

2023/24: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=960

Poslední úprava: Širka Zdenko, Mgr., Th.D. (19.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Splnění dílčích úkolů a složení závěrečného testu na výukovém portále.

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (03.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK