Starý zákon - 2. souborná zkouška - RETKN1200
Anglický název: Old Testament - Second Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETK1200
Pro jakou fakultu: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-649.html.
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-648.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Neslučitelnost : RET1206
Prerekvizity : RET1021
Rozvrh LS   
Anotace
Souborná magisterská zkouška ze Starého zákona zahrnuje dvě oblasti:
(a) exegeze starozákonních textů
(b) a starozákonní teologie a biblické hermeneutiky.

Studenti si předem připravují soustavnou exegezi celkem 4 biblických oddílů (v rozsahu cca 20 veršů), z nichž
zkoušející zvolí jeden.
Písemné materiály exegetických příprav student odevzdává dva dny před zkouškou. Při zkoušce z exegeze
připraveného textu (nikoli při jeho překladu!) je možné do materiálů nahlížet, výklad podpořit využitím
připravených diagramů apod.
Podrobné informace o látce a organizaci zkoušky i o požadavcích na přípravu jsou zveřejněny na webu katedry:
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-649.html.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literatura -

BARTON, John. The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-521-48144-9.

BAUKS, Michaela. Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-825249731.

BRUEGGEMANN, Walter. Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Fortress Press, 1997. 777 s. ISBN 0-8006-3087-4.

ČAPEK, Filip. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu. Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse. Jihlava: Mlýn, 2005. 293 s. ISBN 80-86498-14-X.

DOHMEN, Christoph a STEMBERGER, Günter. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona . Praha: Vyšehrad, 2007. 283 s. ISBN 978-80-7021-874-7.

GERSTENBERGER, Erhard S. Theologies in the Old Testament. Minneapolis: Fortress Press, 2002. 288 s. ISBN 0800634659 (in German: Theologien im Alten Testament: Pluralität und Synkretismus alttestament­lichen Gottesglaubens. Stuttgart: Kohlhammer, 2001. 270 s. ISBN 3-17-015974-7).

CHILDS, Brevard S. Biblical Theology of the Old and New Testaments: Theological Reflection on the Christian Bible . London: SCM Press, 1992. 745 s.

OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.

PRUDKÝ, Martin. "Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20. století a na cestě dneškem". In Teologická reflexe, 2003, 9, 2. s. 117-159. ISSN 1211-1872.

SCHMID, Konrad. The Old Testament: A Literary History. Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.

SLÁMA, Petr. Nové teologie Starého zákona a dějiny. Praha: Vyšehrad, 2013. ISBN 978-80-7429-353-5.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Požadavky ke zkoušce

viz web katedry -- https://web.etf.cuni.cz/ETFN-648.html

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Studenti dva dny před zkouškou odevzdávají:

a) exegetické přípravy celkem 4 kapitol textů SZ (vlastní překlad z hebrejštiny, analýza a výklad textu v jeho literárním a historickém kontextu)

b) seznam nastudované literatury

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)