PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Starý zákon - 1. souborná zkouška - RETKN1100
Anglický název: Old Testament - First Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-648.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Martin Prudký, Dr.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Neslučitelnost : RET1106
Prerekvizity : RETK1011
Záměnnost : RBAKEVT0
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

Souborná zkouška ze Starého zákona zahrnuje tři oblasti:
a) exegezi starozákonních textů
b) literární úvod do Starého zákona
c) a starověké dějiny Izraele a Judska, jejich náboženství a jejich kulturně-historického kontextu.

Studenti si předem připravují soustavnou exegezi celkem 4 biblických oddílů (v rozsahu cca 20 veršů), z nichž
zkoušející zvolí jeden.
Písemné materiály exegetických příprav student odevzdává dva dny před zkouškou. Při zkoušce z exegeze
připraveného textu (nikoli při jeho překladu!) je možné do materiálů nahlížet, výklad podpořit využitím
připravených diagramů apod.
Podrobné informace o látce a organizaci zkoušky i o požadavcích na přípravu jsou zveřejněny na webu katedry:
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-649.html.


Přípravy nemusejí být formálně zpracovány jako kvalifikační práce (např. seminární papery), jedná se ryze o
studentovu přípravu ke zkoušce. Materiál může být psán rukou, ve studentově mateřštině (musí však obsahovat
vlastní překlad zpracovaných textů do češtiny).

Materiály je možné zaslat emailem (PDF) nebo odevzdat do poštovní přihrádky examinátora na děkanátě ETF.

Při zkoušce z exegeze připraveného textu (nikoli při jeho překladu!) je možné do materiálů nahlížet, výklad
podpořit využitím připravených diagramů apod.

ad Látka dobového pozadí, dějiny Izraele a literární úvod -- viz tématické okruhy na webu katedry.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

BARTON, John. The Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 978-0-521-48144-9.

BAUKS, Michaela. Theologie des Alten Testaments: Religionsgeschichtliche und bibelhermeneutische Perspektiven (UTB Basiswissen Theologie und Religionswissenschaft 4973). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-825249731.

BERLEJUNG, Angelika. Náboženské dějiny starověkého Izraele . Praha: Vyšehrad, 2017. 307 s. ISBN 978-80-7429-281-1.

ČAPEK, Filip. Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu. Kánon jako interpretační možnost rozvedená na pozadí díla B. S. Childse a J. A. Sanderse. Jihlava: Mlýn, 2005. 293 s. ISBN 80-86498-14-X.

DOHMEN, Christoph a STEMBERGER, Günter. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona . Praha: Vyšehrad, 2007. 283 s. ISBN 978-80-7021-874-7.

CHILDS, Brevard S. Introduction to the Old Testament as Scripture . London: SCM Press, 1979. 688 s. ISBN 334-02086-7.

OEMING, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky. Cesty k pochopení textu (Studium 7), 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2016. 264 s. ISBN 978-80-7429524-9.

OEMING, Manfred (Hrsg.). Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen (Beiträge zum Verstehen der Bibel 39). Münster: LIT Verlag, 2019. 438 s. ISBN 978-3-643-14392-1.

RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury . Praha: Vyšehrad, 1996. 375 s. ISBN 80-7021-190-3.

SCHMID, Konrad. Literaturgeschichte des Alten Testaments Eine Einführung . Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008. (angl.: The Old Testament: A Literary History . Minneapolis: Fortress Press, 2012. 321 s. ISBN 9780800697754.)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

Požedavky ke zkoušce - viz web katedry: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-648.html

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK