PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Proseminář Starého zákona - RETKN1011
Anglický název: Old Testament Seminar 1
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=974#section-1
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
prof. Filip Čapek, Ph.D.
prof. Martin Prudký, Dr.
Prerekvizity : RETKN1010
Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (24.02.2023)
Kurz je realizován jako RETK1011


Cílem předmětu je zvládnutí metodiky biblické exegeze, tedy samostatné analýzy biblických textů. Tyto texty jsou
společně rozebírány nejprve po jazykové a dále pak obsahové stránce. Součástí předmětu je uvedení do
jednotlivých exegetických „škol“, přístupů a směrů s pomocí odpovídající referenční literatury (obecně historicko-
kritická metoda a jednotlivé její 'školy', strukturální analýza, reader-response criticism, feministická exegeze,
sociálně-kritická analýza ad.).
Literatura
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (22.02.2024)

BARTON, John, 2022Historie Bible, Kalich: Praha.

DOHMEN, Christoph , STEMBERGER, Günter, 2007Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Vyšehrad: Praha.

OEMING, Manfred, 2001Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Vyšehrad: Praha.

RÖMER, Thomas, MACCHI, Jean-Daniel NIHAN, Christophe, 2020Úvod do Starého zákona, Mlýn: Jihlava. 

 

Pro zájemce o další studium:

BARTON, John, 1998The Cambridge companion to biblical interpretation, Cambridge University Press: Cambridge.

KÖHLMOOS, Melanie, 2011Altes Testament, A. Francke: Tübingen, Basel .

KRAUS, Hans-Joachim, 1956Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments von der Reformatio bis zur Gegenwart, Verlag der Buchhandlung des Erziehungsvereins: Neukirchen.

KREUZER, Sigfried , VIEWEGER, Dieter, GEIGER, Miachela, HARTENSTEIN, Friedhelm, HAUSMANN, Jutta, PRATSCHER, Wilhelm, 2019Proseminar I Altes Testament: Ein Arbeitsbuch (3. vydání), Kohlhammer Verlag: Stuttgart.

PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE, 1996Výklad bible v církvi: Dokument Papežské biblické komise z 15.dubna 1993, Zvon - české katolické nakladatelství a Křesanská akademie: Praha, Řím.

UTZSCHNEIDER, Helmut, BLUM, Erhard, 2006Lesarten der Bibel: Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Alten Testaments, Kohlhammer: Stuttgart

UTZSCHNEIDER, Helmut, NITSCHE, Stefan Ark, 2001Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung: Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Chr.Kaiser/Gütersloher Verlaghaus: Gütersloh.


Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

Na výukovém portálu https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/ je konkrétní kurz RET1011 Proseminář SZ - prezenční studium

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (19.02.2022)

Průběžné zpracovávání příprav a úkolů k jednotlivým lekcím. Příprava a přednes referátů k jednotlivým exegetickým „školám“ a jejich metodám. Závěrečná seminární práce, v níž je jeden ze zadaných biblických oddílů přeložen z antických jazyků (hebrejštiny a řečtiny), komplexně exegeticky analyzován a opatřen podrobným výkladovým komentářem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK