PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Hebrejština – kurzorická četba - RETKN1010
Anglický název: Reading in Hebrew
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-237.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Třída: povinný
Prerekvizity : RETKN9301
Je prerekvizitou pro: RETKN1011
Rozvrh ZS   
Anotace
Kurz rozvíjí znalosti biblické hebrejštiny pravidelnou četbou vybraných textů různých žánrů (narativní, poetické) a
rovněž tak pravidelnou přípravou konkrétních zadaných úloh. Cílem je osvojit si základní znalost slovní zásoby,
syntaxe a porozumění čtenému textu. Součástí je i uvedení do práce s kritickým aparátem edic Hebrejské bible a
do poznámek masoretů.Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Literatura

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha 2014.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha 1997.

Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart 1990 (popř. další vydání)

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma 1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

BibleWorks for Windows, version 7 nebo vyšší nebo obdobné databáze pro analytickou práci s orig. texty.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Metody výuky

Předmět má samostatný kurz na moodlu v části kurzů Katedry Starého zákona:

(https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/index.php?categoryid=4)

U každé lekce jsou zadávány dílčí úkoly, jejichž výsledky studenti vkládají u každé lekce (buď přímo nebo vložením dokumentů) a tamtéž je učitelé komentují a hodnotí.

Ke každé lekci patří v kombinovaném studiu část prezenční výuky (obvykle jednou měsíčně), při níž jsou studenti uvedeni do příslušné látky a její problematiky, dostávají zadání úkolů a studijní literatury. V úvodu následujícího setkání vyučující reaguje na způsob zpracování úkolů, obecně shrnuje své komentáře a odpovídá na vznesené otázky.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=34

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Kurz je koncipován jako distanční, má vypracovanou stránku v prostředí moodle.  Je rozdělen do 4 lekcí. Každá obsahuje 4-5 úkolů, které studentsamostatně vypracuje. Podmínkou zápočtu je alespoň 75% úspěšnost vypracovaných úkolů.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (23.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK