PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZPV2-Dějiny starověkého Izraele a jeho náboženství - RETKN1003
Anglický název: History of ancient Israel and its religion
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 8/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETD1003
Vysvětlení: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=525
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)
Kurz se věnuje náboženským dějinám starověkého Izraele. Je zaměřen na dobový politický kontext, který je pro
sledování specifických náboženských představ spoluurčující. Zvláštní zřetel je věnován náboženstvím okolních
politických útvarů.

Anotace předmětu v bodech
1. Definice náboženství v dějinném kontextu jižní Levanty
2. Konkrétní podoby náboženství (kult, projevy, fenomenologie)
3. Hmotná kultura související s kultem (archeologie)
4. Topografie Izraele z hlediska důležitých náboženských míst
5. Politické interakce s okolními státními entitami
6. Náboženské vlivy okolí
7. Literární svět Starého zákona ve světle současného bádání
8. Shrnutí: biblická literatura a starověké dějiny

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Angelika BERLEJUNG, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Praha 2017.

Eric H. CLINE, 1177 př. Kr. Zhroucení civilizace a invaze mořských národů, Praha 2019.

Filip ČAPEK, Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele, Praha 2018.

William, G. DEVER, Beyond the Texts. An Archaological Portrait of Ancient Israel and Judah, Atlanta 2017.

Manfred OEMING (ed.), Das Alte Testament im Rahmen der antiken Religionen und Kulturen, Berlin 2019.

Rolf RENDTORFF, Hebrejská Bible a dějiny: Úvod do starozákonní literatury, Praha  2000.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

Předmět má samostatný kurz na moodlu v části kurzů Katedry Starého zákona:

(https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/index.php?categoryid=4)

U každé lekce jsou zadávány dílčí úkoly, jejichž výsledky studenti vkládají u každé lekce (buď přímo nebo vložením dokumentů) a tamtéž je učitelé komentují a hodnotí.

Ke každé lekci patří v kombinovaném studiu část prezenční výuky (obvykle jednou měsíčně), při níž jsou studenti uvedeni do příslušné látky a její problematiky, dostávají zadání úkolů a studijní literatury. V úvodu následujícího setkání vyučující reaguje na způsob zpracování úkolů, obecně shrnuje své komentáře a odpovídá na vznesené otázky.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Klára Maturová (23.06.2021)

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=525

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK