PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hebrejština - kursorická četba - RETK9310
Anglický název: Reading in Hebrew
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
doc. Petr Sláma, Ph.D.
Třída: Mg k 1. odborné zkoušce, 2.+3. ročník
Prerekvizity : RETK9301
Je záměnnost pro: RETK1010
Rozvrh   
Anotace
Jednosemestrové dvouhodinové cvičení, jehož cílem je prohloubit znalosti biblické hebrejštiny zejména v oblasti
syntaxe a stylistiky, hlouběji se obeznámit se svérázem biblických textů v jejich žánrové rozmanitosti a osvojit si
základy kritické práce s biblickým textem. Vypisuje se vždy v zimním semestru. Vstupním nezbytným předpokladem je
zkouška z biblické hebrejštiny; uzavřeno zápočtem. Navazuje proseminář.
Poslední úprava: Sláma Petr, doc., Ph.D. (09.11.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK