PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZP-Biblická hebrejština - intenzivní kurz - RETK9300
Anglický název: Biblical Hebrew - Basic Course
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/100, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN9300
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-237.html
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Třída: povinný
Neslučitelnost : RET9300
Záměnnost : RET9300
Je neslučitelnost pro: RET9300, RETN9300
Je prerekvizitou pro: RETK9301
Je záměnnost pro: RET9300, RETN9300
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (09.06.2020)
Čtyřtýdenní kurs, spočívající v intenzivní expozici studentů bez předchozích znalostí biblické hebrejštině.
Každodenně předložená nová látka je okamžitě a opakovaně procvičovaná. Cílem předmětu je aktivně zvládnout
základy hebrejské gramatiky a s pomocí slovníku samostatně přečíst a přeložit jednoduché oddíly Hebrejské bible.
- Představení systému znaků biblické hebrejštiny a jejich stručných dějin (proměny tvarů písmen, vokalizace a
systém přízvuků).
- Nomina, otázka determinace (členy a suffixy), zájmena, číslovky.
- Sloveso a jeho podvojná konjugace (preformativní jiqtol, afaromativní qatal)
- Sloveso, sedmičetný systém „kmenů“ jako konjugačních vzorů.
- Sloveso silné slabé
- Některá slabá slovesa
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (09.06.2020)

Martin PRUDKÝ, Cvičebnice biblické hebrejštiny, Praha  2014.

Blahoslav PÍPAL, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, Praha 1997.

Jacob WEINGREEN, Učebnice biblické hebrejštiny, Praha  1997.

Jan JOOSTEN, The Verbal System of Biblical Hebrew: A New Synthesis Elaborated on the Basis of Classical Prose, Jerusalem    2012.

Paul JOÜON a Takamitsu MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Roma   1991.

Wolfgang SCHNEIDER, Grammatik des Biblischen Hebräisch, 2001.

Michael S. BUSHELL, Michael D. TAN a Glenn L. WEAVER, BibleWorks for Windows, version 7, Norfolk, VA   2005.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (09.06.2020)

Intenzivní kurz vyučovaný prezenční formou.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Petr Sláma, Ph.D. (26.10.2019)

Kurz je na konci čtvrtého týdne výuky zakončen zápočtovým testem, který je zaměřen na určování silných a slabých hebrejských sloves, na aktivní tvorbu pravidelného slovesa a na překlad jednoduchého hebrejského textu. Předpokladem zápočtu je alespoň 50% úspěšnost testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK