PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Religionistika - 2. souborná zkouška - RETK8200
Anglický název: Religious Studies - Second Comprehensive Examination
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-433.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D.
Mgr. Pavel Roubík, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Neslučitelnost : RET8206
Prerekvizity : RET8021
Rozvrh LS   
Anotace
V rámci této zkoušky studenti prokazují znalost jednoho karmanového a jednoho monoteistického náboženství,
dále základních paradigmat teologie náboženství a teologické reflexe náboženské plurality a také nejdůležitější
podoby a proměny náboženství v současném světě a současné české společnosti.

1. karmanová náboženství (hinduismus nebo buddhismus dle vlastní volby)
2. monoteistická náboženství (judaismus nebo islám dle vlastní volby)
3. teologie náboženství a náboženství v současnosti u nás a ve světě

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
Literatura

1. hinduismus nebo buddhismus (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):

Hinduismus

KNIPE D., Hinduismus, Prostor, 1997

CROSS S., Hinduismus, Ikar, 2001

ZBAVITEL D., Hinduismus, DharmaGaia, 1993

KÜNG H., von STIETENCRON H., Křesťanství a hinduismus, Vyšehrad, 1997

Buddhismus

LESNÝ V., Buddhismus, Samec, 1948

MILTNER V., Vznik a vývoj buddhismu, Vyšehrad, 2001

SNELLING J., Buddhismus, Ikar, 2000

LESTER R., Buddhismus, Prostor, 1997

KÜNG H., BECHERT H., Křesťanství a buddhismus, Vyšehrad, 1998

2. judaismus nebo islám (k přípravě na zkoušku je nutno přečíst nejméně dvě z níže uvedených knih):

Judaismus

FISHBANE M., Judaismus, Prostor, 1996

LANCASTER B., Judaismus, Ikar, 2000

BAUMANN A., Co by měl každý vědět o židovství, Kalich, 2000

NEWMAN J., SIVAN G., Judaismus od A do Z, Sefer, 1993

FRY H., Čítanka židovsko-křesťanského dialogu, Vyšehrad, 2003

Islám

KROPÁČEK L., Duchovní cesty islámu, Vyšehrad, 1998

DENNY F., Islám, Prostor, 1998

HAERI Fadhlalla Šajch, Základy islámu, Votobia 1997

KÜNG H., Van ESS J., Křesťanství a islám, Vyšehrad, 1998

3. teologie náboženství a náboženství v současnosti a v českém kontextu (k přípravě je nutné prostudovat nejméně dvě z následujících knih):

BOUBLÍK V., Teologie mimokřesťanských náboženství, Vyšehrad, 2002

HOŠEK P., Na cestě k dialogu. Křesťanská víra v pluralitě náboženství, Návrat domů, 2005

HOŠEK P., A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, 2012

VÁCLAVÍK D., Náboženství a moderní česká společnost. Grada, 2010

NEŠPOR Z., Příliš slábi ve víře. Česká religiozita v evropském kontextu, Kalich, 2010

HAMPLOVÁ D., Náboženství v české společnosti na prahu třetího tisíciletí, Karolinum, 2013

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
Podmínky zakončení předmětu

ústní zkouška

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK