PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Religionistika - dějiny - RETK8042
Anglický název: Religious Studies - History
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 12/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Prerekvizity : RETK8100
Rozvrh   
Anotace
V tomto předmětu se studenti seznámí s dějinným vývojem religionistiky jako oboru, budou seznámeni s
nejdůležitějšími teoriemi o vzniku, původu a podstatě náboženství, s nejdůležitějšími školami a hlavními mysliteli,
kteří základním způsobem ovlivnili metody a postupy religionistického bádání. V rámci kurzu bude náboženství
nasvíceno z hlediska jednotlivých perspektiv a přístupů k nábožensky relevantním fenoménům, jak se postupně
etablovaly v dějinách religionistiky jako oboru.
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (25.06.2020)
Literatura

HORYNA B., PAVLINCOVÁ H., Dějiny religionistiky, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2001.

SKALICKÝ K., Po stopách neznámého Boha, Trinitas, Svitavy.

SKALICKÝ K., V zápase s posvátnem, CDK, Brno.

WAARDENBURG J., Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky, Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy Univerzity a nakladatelství GEORGETOWN, Brno, 1997.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Studijní opory

Na přípravě kurzu se pracuje.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (16.07.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK