PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Religionistika 2 - RETK8032
Anglický název: Religious Studies 2
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Prerekvizity : RETK8100
Rozvrh ZS   
Anotace

V tomto kurzu se studenti seznámí se základními možnostmi religionistické interpretace minulých a současných
podob náboženství, spirituality, religiozity a souvisejících témat, seznámí se se základními pojetími významu
náboženství v životě jednotlivce a společnosti a s povahou dějinné dynamiky náboženství z hlediska jeho
významu a role ve společnosti, včetně sekularizačních a desekularizačních procesů a analýzy současných podob
náboženství a spirituality v dnešním světě.
Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Literatura

HELLER J., MRÁZEK M., Nástin religionistiky. Uvedení do vědy o náboženstvích, Kalich, Praha, 2004.

GAUCHET M., Odkouzlení světa. Dějiny náboženství jako věci veřejné, CDK, Praha, 2004.

HOŠEK P., A bohové se vracejí, Mlýn, Jihlava, 2012.

LUŽNÝ D., Náboženství a moderní společnost, Masarykova univerzita, Brno, 1999.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Studijní opory

Příklad kurzu - bude upraveno:

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=275

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (16.07.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK