PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
RPV1-Religionistika 1 - RETK8001
Anglický název: Religious Studies 1
Zajišťuje: Katedra religionistiky (27-R)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN8031
Další informace: http://www.etf.cuni.cz/kat-rel/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Rozvrh ZS   
Anotace

V tomto kurzu se studenti seznámí se základními údaji ohledně světových náboženství v jejich dějinném vývoji a
současné realitě, získají poznatkový základ religionistické reflexe v podobě základního přehledu o relevantních
náboženských skutečnostech v rámci dvou abrahámovských monoteistických tradic (judaismu a islámu) a dvou
karmanových tradic s původem v Indii (hinduismu a budhismu).
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Literatura

FISHBANE M., Judaismus. Zjevení a tradice, Prostor, Praha, 2003

DENNY F., Islám a muslimská obec, Prostor, Praha, 2003

KNIPE D., Hinduismus. Experimenty s posvátnem, Prostor, Praha, 1999

LESTER R., Buddhismus. Cesta k osvícení, Prostor, Praha, 1999

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Metody výuky

Přednáška a současná domácí příprava četbou textů a plnění úkolů na Moodle.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=317

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=316

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=8509

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=314

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (19.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK