FP-Úvod do filosofie - RETK7001
Anglický název: Introduction to Philosophy
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Třída: povinný
Neslučitelnost : RET7001
Je prerekvizitou pro: RETK7033
Je záměnnost pro: RETD7001, RET7001
Rozvrh   
Anotace
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmem filosofie a otázkami, které si filosofie klade. Kurz se skládá ze dvou částí:
1) uvedení do filosofie a jejích otázek,
2) četba a výklad jednoduchého primárního filosofického textu.
Kurz bude zakončen společným kolokviem, při němž student v rozhovoru prokáže svoji schopnost shrnout a interpretovat přečtený filosofický text.
Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (15.09.2021)
Literatura

Výběr z "úvodů do filosofie":

- Karl Jaspers, Úvod do filosofie. Dvanáct rozhlasových přednášek, Praha 1996,

- Roger Scruton, Průvodce moderního člověka filosofií, Brno 2003,

- Arno Anzenbacher, Úvod do filosofie, Praha 2010,

- Jan Sokol, Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů, Praha 2019.

Text k interpretaci:

- J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (15.09.2021)
Metody výuky

Distanční se závěrečným prezenčním kolokviem: Texty, odkazy na literaturu a úkoly vystaveny na moodlu.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (15.09.2021)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=572

Přístup pro hosty: "Absolutní Duch"

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.09.2020)