PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká reformace - RETK3042
Anglický název: Czech Reformation
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 12/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ota Halama, Th.D.
Třída: povinně volitelný
Kategorizace předmětu: Teologie > Teologie, Katolická teologie, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Husitská teologie, Evangelická teologie, pastorální a socialní práce
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
.
Kurs má studentům sloužit k prohlubování znalostí tuzemských církevních dějin a dějin teologie, nabývaných
samostatným studiem učebnic a další literatury, a jejich situování do rámce dějin evropských a světových. Proto se
neomezuje na přehled dějin domácí reformace, ale podle možností se blíží spíše badatelské přednášce, jež
pomocí hlubších sondáží pomáhá na konkrétních příkladech vnikat i do detailů obecné problematiky uchopení a
výkladu historických pramenů a do současné odborné debaty.
Konkrétní témata se tudíž obměňují a mohou být volena z různých faset reformačních dějin (bez omezení na
národní dějiny, s nimiž by však přece jen měla nějakým způsobem souviset a přispívat k jejich pochopení).
Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Literatura

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Metody výuky

V případě potřeby konsultace (též přes výukový portál).

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=151

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK