PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDPV1-Historická teologie 2 - RETK3032
Anglický název: Church History 2
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, --- [HS]
letní s.:12/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN3008
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Třída: povinně volitelný
Prerekvizity : RET3100
Rozvrh   
Anotace
Kurs má studentům poskytovat vodítka a logickou osu při samostatném studiu učebnic a další literatury k dějinám křesťanství v Českých zemích od jeho počátků po práh současnosti. Upozorňuje proto na tématické okruhy, jimž se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost, a na nabízející se pramenné zdroje.

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
Literatura

FILIPI P. aj. (ed.) Český ekumenismus (Theologické kořeny a současná tvář církví). Praha: Ekumenická rada církví, 1976, 240 s.

HREJSA, Ferdinand: Česká reformace. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, 106+IV s.

WERNISCH, M.: Husitství. Brno: L. Marek, 2003, 144 s. ISBN 80-86263-40-1.

ŘÍČAN, R. - MOLNÁR, A.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha, Kalich 1957, 520 s.

OPOČENSKÝ, H.: Protireformace v Čechách. Praha, F. Topič 1921 (vyd. 2.), 88 s.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Metody výuky

V případě potřeby konsultace (též přes výukový portál).

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=771

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (25.08.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Splnění dílčích úkolů a složení závěrečného testu na výukovém portále.

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK