CDP-Historická teologie 1 - RETK3031
Anglický název: Church History 1
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN3011
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Třída: povinně volitelný
Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (02.09.2021)

Kurs má studentům poskytovat vodítka a logickou osu při samostatném studiu učebnic a další literatury ke světovým (především evropským) církevním dějinám a dějinám teologie. Upozorňuje proto na tématické okruhy, jimž se vyplatí věnovat zvýšenou pozornost, příp. i na nabízející se pramenné zdroje. Vedle průběhu dějin křesťanství od jeho počátků po práh současnosti je důraz kladen také na metodické předpoklady historické práce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ladislav Beneš, Dr. (08.06.2020)

ŘÍČAN R. - MOLNÁR A. Dvanáct století církevních dějin. Praha: Kalich, 2008 (vyd. 3.), 416 s. ISBN 978-80-7017-064-9.

RAPP F. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno: CDK, 1996, 344 s. ISBN 80-85959-15-1.

ŘÍČAN R. Od úsvitu reformace k dnešku. Praha: YMCA ,1948, 412 s.

MOLNÁR A. Na rozhraní věků (Cesty reformace). Praha: Kalich, 2007 (vyd. 2.), 416s. ISBN 978-80-7017-076-2.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (26.09.2023)

Přes výukový portál; v případě potřeby i další konsultace.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (19.06.2023)

V Moodlu dle aktuálního rozpisu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Martin Wernisch, Dr. (02.09.2021)

Splnění dílčích úkolů a složení závěrečného testu na výukovém portále.