PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
CDP-Seminář z církevních dějin - RETK3021
Anglický název: Church History Seminar 2
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN3021
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Pieter Cornelis Adrianus Morée, Dr.
Třída: povinný
Prerekvizity : RET3100
Rozvrh   
Anotace

Kurs je určen k procvičení základních metod historického bádání a prohloubení znalostí dějin křesťanství,
křesťanského myšlení, theologie a vyznávání, na jejichž látky jsou tyto metody v semináři aplikovány. Tématicky
lze jednotlivé běhy pestře obměňovat, tak aby přišla ke slovu rozmanitá historická období, postavy, myšlenkové
směry, vývojové trendy i jednotlivé události a dějinné jevy. Vždy však je jejich cílem, aby se student učil fenomény
pocházející z minulosti reflektovat nejen prostřednictvím sekundární literatury (i když i rozeznávání její
relevantnosti patří k schopnostem, jichž má nabývat), ale také dochovaných primárních pramenů, aby se pocvičil v
jejich kritice i interpretaci. Studenti se v průběhu semináře účastní společné diskuse o těchto pramenech, plní
příhodné dílčí úkoly a svou práci v kursu završí písemnou studií, jejíž vypracování a uznání je podmínkou udělení
zápočtu.
Příklady témat:
Hipponský biskup Augustin
Vyznání Jednoty bratrské
Reformační obrat Martina Luthera
Evropští reformátoři v zastaveních svých listů
Kontinentální protestantismus 18. století v zrcadle biografie F. Chr. Oetingera


Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Literatura

HLAVÁČEK I. - KAŠPAR J. - NOVÝ R. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 2002 (vyd. 3.), 548 s. ISBN 80-7319-004-4.

BERGER S. - FELDNER K. - PASSMORE K. (ed.) Jak se píšou dějiny (Teorie a praxe). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 446 s. ISBN: 978-80-7325-398-1.

EVANS R. J. Na obranu historie. Praha: Argo, 2019, 304 s. ISBN 978-80-257-3006-5.

Poslední úprava: Beneš Ladislav, Mgr., Dr. (07.07.2020)
Metody výuky

Individuální i společná práce s dopředu zadanými texty a zpětná vazba u seminárních prací, příp. i konzultace před jejich odevzdáním (též přes výukový portál).

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=794

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (25.08.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Pravidelná presence a aktivní účast na zasedáních s plněním průběžných dílčích úkolů, nakonec pak písemná seminární práce, akceptovaná vedoucím.

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (02.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK