PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FP-Úvod do filosofie I. - RETD7001
Anglický název: Introduction to Philosophy I.
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN7001
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Neslučitelnost : RET7001
Záměnnost : RBAKEVT0, RETK7001, RET7001
Je prerekvizitou pro: RETK7002
Je záměnnost pro: RET7001
Rozvrh ZS   
Anotace -
Kurz uvádí do filosofie pomocí četby dvou krátkých filosofických textů. Od studentů se očekává, že texty samostatně prostudují a pokusí se postihnout jejich hlavní teze i argumentaci, která tyto teze podpírá. Předpokládá se, že si k autorům dohledají další informace a budou schopni je zasadit do širšího kontextu filosofie 20. století. Kurz je určen pro studenty evangelické teologie v kombinované formě studia. Zápočet bude udělen na základě rozhovoru nad danými texty.
Čtené texty:
J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.
K. Jaspers, Úvod do filosofie, Praha 1996.
Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (20.06.2019)
Literatura

Čtené texty:
J.-P. Sartre, Existencialismus je humanismus, Praha 2004.
K. Jaspers, Úvod do filosofie, Praha 1996.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet bude udělen na základě rozhovoru nad danými texty.

Poslední úprava: Navrátilová Olga, Mgr. et Mgr., Ph.D. (26.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK