CDP-Dějiny dogmatu - RETD3004
Anglický název: History of Christian Doctrine
Zajišťuje: Katedra církevních dějin (27-CD)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/40, --- [HS]
letní s.:0/40, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: RETKN3004
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Martin Wernisch, Dr.
Neslučitelnost : RET3004
Záměnnost : RET3004
Je prerekvizitou pro: RETK3100
Je záměnnost pro: RET3004, RETN3004
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Úvodový kurs, poskytující definici dílčí disciplíny dějin dogmatu a představující její látku od počátků po současnost, se
zřetelem ke všem hlavním větvím křesťanství.
Patřil do soustavy podle staré akreditace; pro současné studenty je určen nástupnický kurs RETKN3004.
Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (26.09.2023)
Cíl předmětu

Seznámit se základními fakty dějin křesťanského dogmatu.

Kriticky orientovat v problematice pojímání dogmatu a vztahu mezi konfesijním a ekumenickým rozměrem křesťanství.

Poskytnout logickou osu k organisaci rozsáhlejšího samostatného studia církevních dějin.

Poslední úprava: Šenkyřík Jáchym, Mgr. (07.06.2019)
Literatura -

Lohse, B. Epochy dějin dogmatu. Jihlava: Mlýn, 2003.

Molnár, A. Pohyb teologického myšlení. Praha: Kalich, 1982.

Harnack, A. Dějiny dogmatu. Praha: Kalich, 1974.

Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha: Návrat domů, 1996.

Berkhof, L. Dějiny dogmatu. Praha: Návrat domů, 2003.

Poslední úprava: Šenkyřík Jáchym, Mgr. (07.06.2019)
Sylabus

Pojem dogmatu.

Formování biblického kánonu a jeho vztah k vyznáním víry církve. Starokřesťanská symbola.

Ekumenické koncily. Trojiční zápasy a učení. Christologické otázky. Spor o ikony.

Středověké koncily. Vývoj pojímání svátostí od času prvotní církve po husitství.

Příčiny reformace. Učení o hříchu, milosti a ospravedlnění, s předpoklady v konfliktu augustinismu s pelagianismem.

Vnitroreformační roztržka o chápání sv. Večeře Páně. Vyznavačské spisy protestantismu.

Dogmatický vývoj římského katolicismu od tridentského po II. vatikánský koncil.

Poslední úprava: Šenkyřík Jáchym, Mgr. (07.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Složení všech testů na výukovém portálu a úspěšné dokončení práce o vybraném klasickém díle křesťanské věroučné literatury ve struktuře encyklopedického hesla.

Poslední úprava: Wernisch Martin, prof., Dr. (19.09.2019)