PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZV-Teologie Starého zákona: Člověk obrazem Božím - RETD1037
Anglický název: Teologie Starého zákona: Člověk obrazem Božím
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/50, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=975
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Martin Prudký, Dr.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)
Volitelný předmět nabízený formou distančního kurzu na výukovém portálu moodle.
Je určen především pokročilejším studentům studijních programů v oblasti teologie, jimž na vybraném tématu nabízí prohlubující studium v oblasti biblické (starozákonní i novozákonní) teologie. Je však otevřen i studentům jiných studijních programů. Schopnost práce s biblickými texty v původním znění (hebrejština, řečtina) je podstatnou výhodou, nikoli však nutnou podmínkou. Předpokládá se práce s odbornými texty buď v angličtině nebo němčině.
Kurz je rozvržen do tří postupných lekcí, z nichž každá je uzavřena písemným úkolem.
Látkou kurzu je koncept člověka jako „obrazu Boha“, jak je vyskytuje a jak je vyjadřován v biblických textech Starého zákona. Pozornost je postupně zaměřena na analýzu textů, dobový kontext konceptu zobrazování a jeho vyjadřování, jakož i dějin recepce a rozmanitého působení v židovské a křesťanské tradici.
Studijní opory
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=975

Klíč k zápisu je: Imago

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Martin Prudký, Dr. (02.10.2023)

Podmínkou zápočtu je kladné hodnocení (přijetí) všech zpracovaných úkolů na výkovém portálu moodle.
Podle charakteru a kvality odevzdaných úkolů může vyučující před udělením zápočtu žádat ústní přezkoušení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK