PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZV-Keramika starověkého Izraele - RETD1034
Anglický název: The Pottery of Ancient Israel
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/25, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Další informace: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=530
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D. (01.10.2023)
Předmět se zaměřuje na starověkou keramiku v oblasti starověkého Izraele. Podstatnou část kurzu tvoří seznámení se základní typologií, procesy výroby a s konkrétními nálezy z území Izraele od doby keramického neolitu až po dobu železnou II.
Většina materiálů v podobě článků a kapitol v monografiích bude v anglickém jazyce.
Klíč k zápisu: RETD1034
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. David Rafael Moulis, Ph.D. (29.09.2020)

Odkaz na předmět v Moodle:

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=530

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Zdenko Širka, Th.D. (06.10.2021)

Kurz v Moodlu: https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=530

Klíč k zápisu: RETD1034

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK