PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZV-Předdějiny v kontextu (Gen 1-11) - RETD1033
Anglický název: Primal History and its Context (Gen 1-11)
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/25, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Další informace: http://moodle.etf.cuni.cz/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Filip Čapek, Ph.D. (13.09.2019)
Kurz se soustředí na interpretaci Gn 1-11 v širším kontextu, jímž je nedávná i současná interpretace prvních kapitol Tenachu, ať již na poli textové kritiky, filozofie nebo obecnější reflexe tohoto ústředního textového bloku 1. knihy Mojžíšovy. Kurz lze absolvovat za předpokladu zpracování čtrnácti úkolů, které jsou založeny na pečlivé analýze biblických textů Gn 1-11 za pomoci vybraných odborných textů k dílčím tématům Předdějin (jde především o texty v anglickém jazyce, jejichž autory jsou např. James Barr, Jacques Derrida, Paul Harland, Paul Ricoeur ad.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK