PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SZV-Dějiny a současnost biblické archeologie - RETD1032
Anglický název: History and Presence of the Biblical Archeology
Zajišťuje: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/25, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Úroveň:  
Vysvětlení: Předmět je distanční, výuka probíhá pouze na internetovém portálu moodle.
Další informace: http://moodle.etf.cuni.cz/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Filip Čapek, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jáchym Šenkyřík (07.06.2019)

FINKELSTEIN, I., State Formation in Israel and Judah: A Contrast in Context, A Contrast in Trajectory, NEA 62 (1999)35-52; FINKELSTEIN, I., MAZAR., A., SCHMIDT, B. B., The Quest For the Historical Israel, Atlanta 2007; FINKELSTEIN, I., HERZOG, Z., SINGER-AVITZ, L., USSISHKIN, D., Has David´s Palace in Jerusalem Been Found?, Tel Aviv 34 (2007) 142-164; DEVER, W. G., Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From?, Grand Rapids 2003; DEVER, W. G., Ceramics, Ethnicity, and the Question of Israel´s Origins, Biblical Archaeologists 58 (1995) 200-213; DYCK, J. E., Ezra 2 in Ideological Critical Perspective, in: Carroll, D. M. R., (ed.), Rethinking Contexts, Rereading Texts - Contributions from The Social Sciences to Biblical Interpretation, Sheffield: Sheffield Academic Press 2000, 129-145; GARFINKEL, Y., GANOR, S., Khirbet Qeiyafa An Early Iron IIa Fortified City in Judah, ASOR 2008 /see: http://qeiyafa.huji.ac.il/qdb/ASOR_2parts.pdf/; GARFINKEL, Y., GANOR, S., Khirbet Qeiyafa:Sha´arayim, JHS 8 (2008) article 22 /see: http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_99.pdf /; GRABBE, L., (ed.), Ahab Agonistes - The Rise and Fall of the Omri Dynasty, TT Clark 2007; GRABBE, L. L., Ancient Israel: What Do We Know and How Do We Know it?, London/New York 2007; KLETTER, R., Chronology and United Monarchy: A Methodological Review, ZDPV 120 (2004) 13-54; KLETTER, R., The Making of Israeli Archaeology, London/Oakville: Equinox 2006; LIVERANI, M., Israel's History and the History of Israel, London 2006; NAAMAN, N., Naboth´s Vineyard and the Foundation of Jezreel, JSOT 33 (2008) 197-218; PROVAN, I., LONG. PH. V., LONGMAN, T., A Biblical History of Israel, Lousville: Westminster John Knox Press 2003; SCHNIEDEWIND, W. M., How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient Israel, Cambridge: CUP 2004; TOORN, K., Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Harvard 2007. YOUNGER, K. L. Jr., Neo-Assyrian and Israelite History in the Ninth Century: The Role of Shalmaneser III, PBA 143 (2007) 243-277; FINKELSTEIN, I., FANTALKIN, A., Khirbet Qeiyafa: An Unsensational Archaeological and Historical Interpretation, Tel Aviv 39 (2012) 38-63.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK